معرفی 143 واحد صنعتی کوچک و متوسط جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش

واحد روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت خبر داد : تا کنون تسهیلات 252 واحد صنعتی و معدنی توسط کارشناسان در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت مورد بررسی قرار گرفته و جهت طرح در کارگروه استانی ارسال گردیده که از این تعداد 80 واحد در مرحله ارجاع به شعبه و 25 واحد در مرحله عقد قرارداد با بانک عامل می باشند.