اخبار
رونق تولید در 33 واحد صنعتی با اخذ تسهیلات سرمایه در گردش (با ظرفیتهای مختلف به چرخه تولید برگشتند)
ابطال جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی صفر
قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در شهرستان پاکدشت ۱۰ هزار تومان (طبق مصوبه کمیسیون و نظارت)
فراخوان بزرگداشت روز صنعت و معدن و تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران، www.teh.mimt.gov.ir
دریافت تسهیلات جهت طرحهای نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی
دريافت انواع ضمانتنامه - اخذ تسهيلات در سايت بهين ياب

ابلاغ تغيير نام - همراه با تغيير مالكيت

تعریف خدمت :
تغییر مالكیت واحد صنعتی بادریافت مدارك رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی به نام خریدار ( بویژه زمین ، ساختمان وماشین آلات ) درپروانه بهره برداری جدید كه توسط سامانه هماهنگ صادر خواهد گردید ثبت گردیده و پروانه قبلی واحد بهمراه نامه ارسال پروانه از متقاضی اخذ ، ابطال ودرپرونده واحد بایگانی خواهد گردید .
تبصره : درصورت استیجاری بودن محل فعالیت واحد ( درخارج از شهركهای صنعتی ) ارائه سند اجاره رسمی شش دانگ الزامی است .

سایر دستگاههای مرتبط درجهت ارائه خدمت :
دفتر خانه اسناد رسمی .

قوانین ومقررات مرتبط با خدمت :
دستورالعمل شماره 9/5002 مورخ 92/7/18 وزارت صنعت ،‌ معدن وتجارت .

مدارك مورد نیاز برای ارائه خدمت :
1. ارائه درخواست توسط انتقال گیرنده جهت تغییر نام .
2. ارائه سند صلح تنظیمی دردفتر اسناد رسمی .
3. تاییدیه واحد حقوقی .
4. در صورت استقرار واحد صنعتی درخارج از شهركهای صنعتی مصوب ،‌ ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه محضری ویا تنظیمی در معاملات ملكی با كد رهگیری جهت محل مجاز موضوع پروانه صنعتی .
5. مدارك استمرار فعالیت برای محل مجاز موضوع پروانه صنعتی .
6. درصورت استقرار در شهرك صنعتی مصوب صفحات اصلی قرارداد زمین منوط به عدم صدور سند مالكیت درشهرك صنعتی .
7. درصورت حقوقی بودن شخصیت انتقال گیرنده ، ‌روزنامه رسمی و اساسنامه شركت .
8. در صورت حقیقی بودن شخصیت انتقال گیرنده ،‌ روزنامه رسمی و اساسنامه شركت .
9. نامه موافقت شركت شهركهای صنعتی با تغییر مالكیت .
10. ارائه اصل پروانه صنعتی ونامه ارسال پروانه .
11. ارائه فیش هزینه صدور به حسا ب شماره 2170101323008 به مبلغ 100/000 ریال .
12. تسویه حساب دو در هزارفروش .
13. دارا بودن شناسه كسب وكار ودرج بر روی درخواست .
14. ثبت ماهیانه آمار تولید دردرگاه به نشانی : http://www.stsm.ir
15. برای واحدهایی كه محصولات تولیدیشان مشمول استاندارد اجباری می باشد ارائه پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر ضروری است .

 

( شرح فرآیند خدمت تغییر نام ( همراه باتغییر مالكیت )
1. پس از بررسی سند صلح توسط واحد حقوقی و تطابق مفاد آن با مفاد مجوز معامله وتایید سند صلح توسط واحد حقوقی سازمان ، ‌متقاضی نسبت به ثبت نام در درگاه بهین یاب در بخش تغییر مالیكت اقدام و مدارك فوق را ارائه می نماید .
2. كارشناس پس از بررسی مدارك نسبت به تائیدیه درخواست در درگاه هماهنگ اقدام می نماید .
3. پس از پرداخت هزینه صدور وارائه اصل و یك نسخه تصویر فیش پرداختی به مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 2170101323008 و ثبت شماره فیش و مبلغ درظهر پروانه صنعتی و بارگذاری مدارك درسامانه هماهنگ واخذ اصل پروانه صنعتی قبلی و نامه ارسال ، پروانه صنعتی جایگزین صادر می گردد .
4. تبصره : فرآیند صدور مجوز معامله بمنظور تنظیم سند صلح قبل از این فرآیند الزامی است.

 

 

ابلاغ تغيير نام - همراه با تغيير مالكيت

 

HSEE

ارتباط با اداره

نشانی : پاکدشت، میدان شهدای گمنام، خ شهید بوربور، روبروی پمپ بنزین قدیم، پلاک 18

تلفن : 02136040507

فرم تماس

پیوندها

 

شهرک های صنعتی

493266_194.jpg

فرایندهای مهم

صدور معرفی نامه واگذاری زمین در شهرك های صنعتی

صدور جواز توسعه ای

تغییر نام بدون تغییر مالکیت

صدور جواز توسعه ای

بهین یاب

هماهنگ

سامانه کاداستر

Go to top