اخبار
رونق تولید در 33 واحد صنعتی با اخذ تسهیلات سرمایه در گردش (با ظرفیتهای مختلف به چرخه تولید برگشتند)
ابطال جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی صفر
قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در شهرستان پاکدشت ۱۰ هزار تومان (طبق مصوبه کمیسیون و نظارت)
فراخوان بزرگداشت روز صنعت و معدن و تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران، www.teh.mimt.gov.ir
دریافت تسهیلات جهت طرحهای نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی
دريافت انواع ضمانتنامه - اخذ تسهيلات در سايت بهين ياب

صدور جواز توسعه ای


تعریف خدمت :
این خدمت جهت واحدهای دارنده پروانه بهره برداری قابل استفاده می باشد كه متقاضی تغییر نوع تولید ، افزایش عرصه و زیر بنا به همراه افزایش ماشین الات و افزایش ظرفیت موضوع فعالیت پروانه بهره برداری از طریق افزایش ماشین آلات باشند .
واحدهایی دارنده پروانه بهره برداری در خارج از شهرك های صنعتی ، متقاضی انتقال به شهرك صنعتی همراه با افزایش عرصه و زیر بنا و یا افزایش محصول و یا تغییر نوع تولید می توانند با دریافت جواز توسعه ای مستقیما به شركت شهركهای صنعتی مراجعه و نسبت به دریافت زمین و ادامه فرآیند اجرای جواز توسعه اقدام نمایند .
اعتبار جواز توسعه ای همانند جواز تاسیس ایجادی یك سال بوده و واحد می باید نسبت به افزایش پیشرفت فیزیكی اقدام و هر ساله نسبت به تمدید جواز توسعه اقدام نماید بدیهی است تبدیل جواز توسعه ای به پروانه بهره برداری منوط به رعایت مفاد دستورالعمل مربوط به صدور جواز تاسیس ایجادی بوده و در زمان صدور پروانه بهره براری جواز توسعه ای می باید معتبر باشد .
سایر دستگاههای مرتبط در جهت ارائه خدمت :
1. شركت شهرك هی صنعتی .
2. ارگان های ذیربط بر اساس ضوابط شامل معاونت غذا و دارو ، استاندارد ، محیط زیست .

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت
دستورالعمل شماره 9/5002 مورخ 18/7/92 وزارت صنعت معدن و تجارت
مكاتبات مقام عالی وزارت

مدارك مورد نیاز برای خدمت
1. مدارك استمرار فعالیت محل مجاز موضوع پروانه صنعتی
2. مجوز های لازم از ارگان های ذیربط با توجه به موضوع در خواست از جمله اداره كل حفاظت محیط زیست.
3. با توجه به فعالیت موضوع پروانه صنعتی و فعالیت جدید در خواستی استعلام از شركت شهرك های صنعتی در صورت لزوم انجام می گردد .
4. تصویر پروانه صنعتی .
5. تسویه حساب دو در هزار فروش .
6. ارائه فیش هزینه صدور به حساب شماره 2175311229003 به مبلغ /000/000/1 ریال
7. دارا بودن شناسه كسب و كار .
8. ثبت آمار ماهیانه آمار تولید در سامانه به نشانی
9. روزنامه رسمی و اساسنامه برای واحدهای باشخصیت حقوقی و تصویر شناسنامه و كارت ملی برای واحد های با شخصیت حقیقی

شرح فرآیند خدمت
1- با توجه به ماشین آلات ارائه شده توسط متقاضی ، چنانچه فضای موجود واحد برای استقرار ماشین آلات جدید و همچنین تامین انبار مكفی نباشد متقاضی می باید در درخواست جواز توسعه ای نسبت به در خواست افزایش عرصه و زیر بنا نیز اقدام نماید .
2- كارشناس پس از بررسی نوع ماشین آلات در خواستی از نظر تطابق با نوع محصول درخواستی جهت طرح توسعه و همچنین بررسی از نظر فضای مورد نیاز و میزان مصرف آب و انرژی و بررسی از نظر رعایت ضوابط اجرایی نسبت به صدور جواز توسعه ای اقدام خواهد نمود .
3- دیهی است در صورت نیاز به استعلام از ارگان های ذیربط استعلام های مربوطه انجام می گردد .
4- در صورتیكه جواز توسعه ای جهت تغییر كاربری واحد باشد پرونده واحد از نظر دریافت وام و معافیت گمركی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
تبصره : در مواردیكه تغییر فعالیت پروانه صنعتی مطرح باشد صدور جواز توسعه ای الزامی است .

 

صدور جواز توسعه ای

HSEE

ارتباط با اداره

نشانی : پاکدشت، میدان شهدای گمنام، خ شهید بوربور، روبروی پمپ بنزین قدیم، پلاک 18

تلفن : 02136040507

فرم تماس

پیوندها

 

شهرک های صنعتی

493266_194.jpg

فرایندهای مهم

صدور معرفی نامه واگذاری زمین در شهرك های صنعتی

صدور جواز توسعه ای

تغییر نام بدون تغییر مالکیت

صدور جواز توسعه ای

بهین یاب

هماهنگ

سامانه کاداستر

Go to top