اخبار
رونق تولید در 33 واحد صنعتی با اخذ تسهیلات سرمایه در گردش (با ظرفیتهای مختلف به چرخه تولید برگشتند)
ابطال جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی صفر
قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در شهرستان پاکدشت ۱۰ هزار تومان (طبق مصوبه کمیسیون و نظارت)
فراخوان بزرگداشت روز صنعت و معدن و تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران، www.teh.mimt.gov.ir
دریافت تسهیلات جهت طرحهای نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی
دريافت انواع ضمانتنامه - اخذ تسهيلات در سايت بهين ياب

اصلاح پروانه بهره برداری


تعریف خدمت:
اصلاح پروانه بهره برداری صرفا" جهت واحدهایی انجام می گیرد كه دارای پروانه بهره برداری بوده ویكی از شرایط ذیل را داشته باشند :
1. دارای جواز توسعه ای بوده و جواز فوق به پیشر فت مطلوب بالای 85% و یا پایان كار رسیده است .
2. واحدهایی كه مستقیما" نسبت به تغییر كاربری و یا افزایش نوع محصول و توسعه واحد اقدام نموده اند .
3. واحدهایی كه براساس نامه واگذاری زمین به شهركهای صنعتی انتقال یافته اند .
4. واحدهایی كه بدون دریافت جواز توسعه ای نسبت به جابجایی محل مجاز موضوع پروانه بهره برداری درخارج از شهركهای صنعتی اقدام نموده اند .
تبصره : برای پیگیری درخواست اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای خارج از شهركهای صنعتی كه بدون مجوز توسعه ای صادره از طرف سازمان اقدام به جابجایی واحد نموده اند ضمن استعلام از ارگانهای ذیربط درصورتی اقدام خواهد گردید كه پاسخ مثبت استعلامهای مربوطه صادر گردیده باشد .
سایر دستگاههای مرتبط :
1. شركت شهركهای صنعتی .
2. ارگانهای ذیربط شامل : اداره كل حفاظت محیط زیست ، استاندارد ، معاونت غذا ودارو و........
قوانین ومقررات مرتبط با خدمت :
1. دستورالعمل 9/5002 مورخ 92/7/18 وزارت صنعت ، معدن وتجارت .
2. مكاتبات مقام عالی وزارت .
مدارك مورد نیاز برای ارائه خدمت :
1. مدارك استمرار محل مجاز موضوع پروانه بهره برداری .
2. پایانكار یا پیشر فت فیزیكی بالای 85% ( برای واحدهای مستقر در شهركهای صنعتی ) درصورتیكه اصلاح پروانه بهره برداری همراه با افزایش زیر بنا باشد .
3. فرآیند اصلاح پروانه بهره برداری همراه با افزایش زیر بنا باشد .
4. قرارداد اجاره نامه معتبریاسند مالكیت ( برای واحدهای خار ج از شهرك صنعتی ) ویا دفترچه قرارداد ( برای واحدهای داخل شهركها صنعتی مصوب ) .
5. در صورت صدور پروانه بهره برداری اصلاح شده جایگزین ، ارائه اصل جواز توسعه ای واصل پروانه بهره بردای ونامه ارسال آن الزامی است .
6. تاییدیه ارگانهای ذیربط در صورت لزوم .
7. تسویه دودر هزار فروش .
8. ارائه فیش هزینه صدور به حساب شماره 2170101323008 به مبلغ 50/000 ریال
9. ثبت آمار ماهیانه آمار تولید درسامانه به نشانی : http://www.stsm.ir
10. روزنامه رسمی واساسنامه برای اشخاص حقوقی وكپی شناسنامه وكارت ملی برای اشخاص حقیقی .
11. كد رهگیری وشناسه كسب وكار .


شرح فرآیند خدمت :

1. چنانچه برای اصلاح پروانه بهره برداری قبلا" جواز توسعه ای دریافت نموده است متقاضی نسبت به ثبت نام وتایید پیشرفت فیزیكی در لینك طرحهای نیمه تمام اقدام و در هنگام ثبت نام درفرآیند اصلاح پروانه بهره برداری شماره جواز توسعه ای را درج می نماید .
2. در صورتیكه اصلاح پروانه بهره برداری راسا" توسط متقاضی انجام گردیده است ، متقاضی می تواند مستقیما" درفرآیند اصلاح ( درصورت دارا بودن شناسه كسب وكار معتبر ) ثبت نام نماید .
3. درصورت اقدام درخصوص بند 2 پی گیری درخواست متقاضی منوط به منطبق بودن درخواست متقاضی با ضوابط جاری می باشد ( ازجمله تائیدیه ارگانهای ذیربط ) .
4. درصورت رعایت ضوابط جاری وهمچنین درصورت وجود جواز توسعه ای معتبر بازدید از واحد جهت بررسی اجرای جواز توسعه ای یا جهت ظرفیت سنجی توسط كارشناس انجام و ظرفیتهای درخواستی واطلاعات ارائه شده توسط متقاضی درفرآیند توسط كارشناس مورد بررسی و ارزیابی قرارمی گیرد .
5. درصورت عدم انطباق موارد درج شده توسط متقاضی درفرآیند، با بررسی كارشناس ،‌ جهت بازگردانی درخواست همراه با درج ایرادات جهت اصلاح مجدد و از طرف كارشناس اقدام خواهد گردید .
6. بدیهی است طی مراحل فرآیند منوط به تصحیح درخواست درفرآیند توسط متقاضی می باشد .
7. درصورت رعایت كلیه موارد تاییدیه توسط كارشناس انجام و تایید مراحل بعدی توسط رئیس اداره ومعاونت و ریاست سازمان انجام خواهد گرفت .

 

اصلاح پروانه بهره برداری

 

HSEE

ارتباط با اداره

نشانی : پاکدشت، میدان شهدای گمنام، خ شهید بوربور، روبروی پمپ بنزین قدیم، پلاک 18

تلفن : 02136040507

فرم تماس

پیوندها

 

شهرک های صنعتی

tasfie_khane_7_20131014_1939473898.jpg

فرایندهای مهم

صدور معرفی نامه واگذاری زمین در شهرك های صنعتی

صدور جواز توسعه ای

تغییر نام بدون تغییر مالکیت

صدور جواز توسعه ای

بهین یاب

هماهنگ

سامانه کاداستر

Go to top